Adwokat Legnica - Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz
Kancelaria Adwokacka Legnica - Agata Jacewicz

Obsługa prawna firm Legnica
Usługi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Oferuję profesjonalną pomoc prawną dla osób prowadzących firmę, jak również dla wszystkich tych, którzy dopiero rozważają założenie własnego biznesu. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Bez względu na to, czy potrzebujesz kilku porad w miesiącu, bieżącego doradztwa, tworzenia dokumentów, czy omówienia sprawy online, moja pomoc może okazać się zaskakująco opłacalna. W prowadzeniu firmy elastyczność jest obecnie bardzo pożądaną cechą. Sama jestem przedsiębiorcą, dlatego wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, przede wszystkim szanuję Twój czas.W ramach prowadzonej obsługi prawnej firm z Legnicy i okolic realizuję kompleksową pomoc prawną podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w tym również spółkom prawa handlowego. Zapewniam specjalistyczne doradztwo oraz najwyższy poziom świadczonych usług w zakresie:

 • pracowywania, opiniowania, a także negocjowania umów nie tylko gospodarczych, ale również cywilnych dotyczących prowadzonej działalności, a także m.in. statutów, regulaminów, ugód, porozumień, zarządzeń,
 • tworzenie spółek prawa handlowego
 • rejestrowanie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • windykacja należności
 • sporządzanie umów o pracę i regulaminów pracy
 • sporządzanie uchwał i statutów
 • reprezentowanie podmiotów przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i sądami administracyjnymi
 • zezwolenia, licencje, koncesje
 • optymalizacji kontraktów z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności w organizacji oraz adekwatnych dlań potencjalnych zagrożeń,
 • windykacji należności i wszelkich roszczeń wynikających z realizacji podjętych różnorodnych umów,
 • rozwiązywania bieżących problemów prawnych,
 • zastępstwa procesowego przed wszelkimi organami, gdzie wymagana jest pomoc prawna, również w celu uzyskania niezbędnych dla funkcjonowania firmy koncesji, zezwoleń czy też licencji,
 • kompleksowego dostosowania podmiotu gospodarczego pod kątem prawnym do obowiązków wynikających z RODO.

SPRAWY KARNE

Moje doświadczenie pozwala na wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia. Należy pamiętać, że nawet pierwsze czynności, przesłuchania mogą mieć decydujący wpływ na ostateczny wynik postępowania. Odbywam także spotkania z Klientami również na widzeniach w aresztach czy zakładach
karnych.
W szczególności zajmuję się:

 • „skróceniem” orzeczonego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • udziałem w postępowaniu przygotowawczym np. w przesłuchaniu (Policja, Prokuratura)
 • obroną oskarżonych i obwinionych w sądzie
 • odroczeniem wykonania kary, przerwą w wykonaniu kary, przedterminowym zwolnieniem
 • sporządzeniem wniosku o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego
 • pomocą w sytuacji zatrzymania prawa jazdy
 • sporządzeniem aktu oskarżenia (prywatnego lub subsydiarnego)
 • obroną w postępowaniu w sprawach nieletnich

SPRAWY CYWILNE

Prawo cywilne to rozległa dziedzina prawa, obejmując swoim zakresem prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze. Często najmniejsze problemy potrafią przybrać ogromne rozmiary, spędzając sen z powiek. Pomogę Ci załatwić wszelkie sprawy, byś mógł spać spokojnie.
W szczególności zajmuję się:

 • sporządzaniem pism procesowych, pozwów oraz środków odwoławczych
 • nabyciem spadku, odrzuceniem spadku, podziałem spadku, wydziedziczeniem,
 • testamentami, roszczeniami o zachowek oraz długami spadkowymi
 • sprzedażą, nabyciem, zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem nieruchomości
 • sprawami o eksmisję
 • wezwaniem dłużnika do wykonania zobowiązania
 • obroną dłużnika w sprawach komorniczych
 • uzyskaniem tytułu wykonawczego
 • postępowaniami egzekucyjnymi
 • sporami sąsiedzkimi
 • sporządzaniem projektów umów, prowadzeniem negocjacji
 • odszkodowaniami

SPRAWY RODZINNE

Wzajemne pretensje, brak komunikacji, częstsze kłótnie, zdrada, przemoc fizyczna i psychiczna, obojętność – najczęściej to początek końca. Proces o rozwód, walka o opiekę nad dzieckiem, wzajemne roszczenia o alimenty – to sytuacje, które wiążą się z ogromnym stresem, a ten z kolei nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji.
Adwokat w sprawie o rozwód to nie tylko prawnik, ale również psycholog, czasami przyjaciel, który w tych najtrudniejszych momentach jest dla strony wsparciem. Również w sprawach z zakresu opieki nad dzieckiem, kontaktów czy władzą rodzicielską, pomoc profesjonalnego pełnomocnika będzie dla Ciebie ogromnym wsparciem
merytorycznym i psychicznym. Pomogę Ci przejść przez te postępowania w możliwie najmniej stresujący sposób.
 • sprawami o rozwód, separację
 • sprawami o podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielnością majątkową
 • alimentami
 • opieką nad dzieckiem – zmiana sposobu wykonywania, wyjazdy dziecka za granicę
 • ograniczeniem, pozbawienie i odzyskanie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • przysposobienie

SPRAWY DOTYCZĄCE STOSUNKU PRACY

Świadczę usługi w sprawach dotyczących prawa pracy. W szczególności zajmuję się:
 • sporami o wypłatę wynagrodzenia
 • ustaleniem istnienia stosunku pracy
 • mobbingiem
 • opiniowaniem umów, przepisów wewnętrznych pracodawcy takich jak regulaminy
 • wynagradzania, regulaminów pracy czy innych

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi jest zróżnicowana i zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.Moją podstawową dewizą jest uczciwe podejście do zasad wynagradzania oraz przejrzystość rozliczeń. O wysokości należnego wynagrodzenia zostaniesz zawsze poinformowany, jeszcze przed przystąpieniem do współpracy. Podana kwota wynagrodzenia będzie miała charakter łączny i ostateczny, nigdy nie będzie zawierać żadnych ukrytych kosztów.

Pamiętaj, by na pierwsze spotkanie ze mną zabrać wszelkie dokumenty, które posiadasz, a które mogą być istotne w sprawie. Co naturalne – zapytanie o cenę usługi, prośby o wycenienie porady – są zawsze bezpłatne.