Adwokat Legnica - Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz
Kancelaria Adwokacka Legnica - Agata Jacewicz

Adwokat rodzinny Legnica

Prawo rodzinne

Niewątpliwie jest to szczególna dziedzina prawa, której zadaniem jest regulowanie majątkowych i niemajątkowych stosunków prawnych w rodzinie. A zatem prawo rodzinne określa zasady zarówno jej istnienia, jak i funkcjonowania, również w stosunku do osób trzecich. Wydaje się, że dla wszystkich rodzina, zwłaszcza posiadająca dzieci, stanowi dobro nadrzędne, nienaruszalną wspólnotę bazującą na szczęściu oraz uczuciowym i godnościowym wychowywaniu potomstwa. Jednak nie zawsze tak się dzieje i dochodzi do jej rozpadu. Niezależnie od przyczyn, decyzja o rozwodzie z pewnością nie należy do łatwych, a przy tym jest niezwykle istotna dla następnego etapu naszego życia. O ile, jest to obopólna akceptacja, nie mamy dzieci, majątek jesteśmy w stanie zgodnie podzielić, o tyle nasze potrzeby w zakresie pomocy prawnej adwokata rodzinnego nie są konieczne. W innym przypadku, a najczęściej ma to miejsce, rodzą się niekontrolowane konflikty, które uderzają przede wszystkim w najmłodszych członków rodziny. Dla takich spraw rozwodowych, zwłaszcza o wysokim stopniu skomplikowania, chociażby z tytułu orzeczenia o winie, obecności małoletnich dzieci, sporów o majątek, wymagane jest ich przeprowadzenie przez wyspecjalizowanego w tym zakresie adwokata od spraw rodzinnych.

Legnicka Kancelaria Adwokacka – adwokat rodzinny Agata Jacewicz

W moim przekonaniu i zgodnie z dotychczas prowadzonymi sprawami rozwodowymi najlepszym rozwiązaniem dla skonfliktowanych małżonków jest rozwód bez orzekania o winie oraz jego polubowny przebieg, jeśli to oczywiście możliwe. Jako adwokat rodzinny zawsze staram się, by ten etap życia rodziny zamknąć w jak najłagodniejszy sposób. W ramach Kancelarii prowadzę sprawy:

  • o separację,
  • dotyczące rozdzielności majątkowej,
  • rozwodowe bez orzekania o winie i z jej orzeczeniem,
  • o podział majątku wspólnego po rozwodzie,
  • o alimenty dla dziecka, a także alimenty na rzecz byłego małżonka,
  • dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, odzyskanie),
  • opieki nad dzieckiem – zmiana sposobu wykonywania, wyjazdy poza granice kraju,
  • dotyczące kontaktów z dzieckiem,
  • o przysposobienie przyszłego nowego opiekuna dziecka.