Adwokat Legnica - Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz
Kancelaria Adwokacka Legnica - Agata Jacewicz

Adwokat Legnica prawo karne

Funkcjonowanie każdego zorganizowanego, demokratycznego społeczeństwa opiera się na wspólnie ustalonych wartościach odpowiedzialnych za właściwe współistnienie. Jednak, by taki stan rzeczy utrzymać, stosuje się szczególną ochronę w postaci prawa karnego, które w pewnym stopniu ingeruje w określone poczynania jednostki bądź grupy społecznej, nierzadko powodując ograniczenie wolności. Poprzez prawo karne określamy nakazy i zakazy postępowania, działania stanowiące przestępstwo, stopień odpowiedzialności i przypisane temu sankcje oraz środek zaradczy dotyczący wykonania kary. Szeroki zakres jego stosowania wynika ze złożoności życia społecznego i określonych zachowań uczestniczących w nim osób. Prawo karne zgodnie z przedmiotową regulacją, zakresem stosowania i wagą czynów zabronionych dzieli się na:

 • materialne,
 • formalne (procesowe),
 • wykonawcze,
 • powszechne,
 • skarbowe,
 • wojskowe,
 • wykroczeń,
 • sensu stricto (znaczny stopień szkodliwości społecznej czynów).

Niejako obok funkcjonuje prawo dotyczące postępowań wobec nieletnich sprawców, dla których odpowiedzialność za czyny karalne nie ma charakteru karnego.

Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz Legnica – prowadzenie spraw karnych

Zgodnie z przyjętymi normami sprawiedliwości społecznej i ustanowionym prawem karnym każdy pokrzywdzony może nie tylko żądać ukarania sprawcy, ale także określonej formy zadośćuczynienia. Jednakże każdy oskarżony, dopóki nie zapadł sprawiedliwy i prawomocny wyrok, jest uznawany za osobę niewinną. Zarówno jedna strona, jak i druga ma prawo do skorzystania z pomocy adwokata w sprawach karnych.

Niezależnie od charakteru zdarzenia, jako doświadczony adwokat legnickiej kancelarii prawniczej, poprzez dogłębną analizę stanu faktycznego konstruuję adekwatną, a przede wszystkim efektywną linię obrony bądź oskarżenia. W ramach powierzonych obowiązków adwokata realizuję określone oczekiwania m.in. w zakresie:

 • spraw karnych dotyczących pokrzywdzonego – pomoc prawna na każdym etapie postępowania, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, reprezentacja przed organami ścigania i sądowymi,
 • spraw karnych dotyczących oskarżonego – reprezentacja przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości oraz opracowywanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, a także doradztwo prawne w obszarze odpowiedzialności karnej,
 • postępowania przygotowawczego – pomoc prawna osobom podejrzanym o popełnienie czynu karalnego i tymczasowo aresztowanym wraz z fizycznym uczestnictwem we wszelkich czynnościach organów ścigania i prokuratorskich,
 • spraw karnych dotyczących wykroczeń – kompleksowa obsługa prawna oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych bądź oskarżonych,
 • prawa karnego wykonawczego – reprezentacja przed właściwymi organami sprawiedliwości dotycząca odroczenia wykonania kary, przerwy w jej wykonywaniu, przedterminowego zwolnienia, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.