Adwokat Legnica - Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz
Kancelaria Adwokacka Legnica - Agata Jacewicz

Prawo pracy Legnica

Bezsprzecznie szeroko zakrojone zmiany dotyczące rynku pracy mają charakter większej wartości uprawnień pracowniczych oraz szczególnej ochrony pracownika. Jednak w zderzeniu z określonymi wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców, a także na skutek błędów interpretacyjnych nowych przepisów, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, nierzadko dochodzi do sporów, których rozwiązanie następuje poprzez procedury sądowe i wydawane wyroki. Niewątpliwie to dość skomplikowane prawo pracy tworzy podwaliny dla braku zrozumienia jego intencji oraz w konsekwencji wielu problemów na linii pracodawca a pracownik. Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna powstawania sporów, ponieważ wiele spraw ma często charakter celowości działań, chociażby w przypadku:

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej w Legnicy, specjalizującej się m.in. w prawie pracy zajmuje się reprezentowaniem zarówno pracowników, jak i pracodawców w wyżej wymienionych sporach.

Postępowania polubowne i sądowe w zakresie prawa pracy

Każde postępowanie sądowe prowadzone w sprawie o naruszenie zasad prawa pracy jest dla obydwu stron sporu nie tylko kosztownym zdarzeniem, ale również bodźcem dla negatywnego odbioru społecznego. Oczywiście, najczęściej cierpi na tym wizerunek pracodawcy, nawet gdy ma rację. Dlatego, jako adwokat specjalizujący się w prawie pracy, zawsze kieruję się w pierwszej kolejności polubownym sposobem rozwiązania sporu, chyba że sądowej rozprawy wymaga charakter zdarzenia.

W ramach usług prawnych z zakresu prawa pracy moja kancelaria adwokacka proponuje m.in.: